Global B2B 全球采购网 Spain B2B Arab B2B Japan B2B Germany B2B France B2B Italy B2B Russia B2B Korea B2B Netherlands B2B Turkey B2B Portugal B2B India B2B Vietnam B2B
  • 产品
  • 求购
  • 加盟
  • 服务
  • 公司
  • 品牌
  • 展会
  • 招聘
  • 资讯
当前位置: 首页 » 网站留言
留言类型  
* 留言内容  
与您联系       
* 验证码    
 
 
 
关键词:
 
 
匿名 2018-04-11 23:48 提问:   http://ksbzkz.b2b.globalbuy.cc/ 举报办假证的广告
网站 2018-04-14 18:29 回复:   您举报的不良信息,我们已彻底删除,感谢您对我们网站的关心。