Global B2B 全球采购网 Spain B2B Arab B2B Japan B2B Germany B2B France B2B Italy B2B Russia B2B Korea B2B Netherlands B2B Turkey B2B Portugal B2B India B2B Vietnam B2B
  • 产品
  • 求购
  • 加盟
  • 服务
  • 公司
  • 品牌
  • 展会
  • 招聘
  • 资讯
1 / 4

用友软件功能界面图

日期:2017-07-28    点击:26    查看原图    全部展开
T1商贸宝专为成长型小企业研发的管理软件
针对微型商贸流通企业设计的进销存财务一体化管理软件,产品所包含的模块:
进货管理、销售管理、库存管理、钱流管理、 决策分析

 
图库说明
更多»推荐图库
 
0条 [查看全部]  

用友软件功能界面图相关评价


[ 图库搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]