Global B2B 全球采购网 Spain B2B Arab B2B Japan B2B Germany B2B France B2B Italy B2B Russia B2B Korea B2B Netherlands B2B Turkey B2B Portugal B2B India B2B Vietnam B2B
  • 产品
  • 求购
  • 加盟
  • 服务
  • 公司
  • 品牌
  • 展会
  • 招聘
  • 资讯
1 / 0

异丙醇镁 15571-48-9

日期:2019-02-27    点击:1    查看原图    全部展开
暂无图片

 
图库说明

异丙醇镁是易燃的腐蚀性物品,遇水反应剧烈,会引起灼伤。不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

敏感性 :空气与湿气敏感

包装:25~30公斤的纸板桶或者编织袋

更多»推荐图库
 
0条 [查看全部]  

异丙醇镁 15571-48-9相关评价


[ 图库搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]